111

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان رضوی، از تمام راهنمایان محترم کارت دار( عضو انجمن و غیر عضو) دعوت می نماید، در نشست هم اندیشی که برای راهنمایان در روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار می گردد شرکت نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول

چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 22:31

نشست 70 ام 28 دی 95

هفتادمین نشست آموزشی انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی با موضوع

 

سي و هفتمين جلسه هيئت مديره انجمن روز يكشنبه مورخ ١٠/٥ در محل دفتر انجمن واقع در موزه بزرگ خراسان به مدت ٣:٣٠ ساعت برگزار گرديد.

پنج شنبه, 02 دی 1395 ساعت 12:53

نشست 67 ام 30 آذر 95

  شصت وهفتمین نشست هفتگی انجمن با موضوع  جشن های باستانی ومراسم آیینی

 

آدرس دفتر انجمن: ادرس مشهد خيابان كوهسنگي بوستان كوهسنگي
موزه بزرگ خراسان رضوي
طبقه منهاي يك
تلفن: 05137259311

05137269070       05137269502

داخلی 1098           فکس داخلی :1076

تلفن همراه: 09014440227

طراحی و پیاده سازی گروه مهندسین رایمون سیستم شرق | فروش هاست و سرور در ایران رایمون سرور