111

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند پیرو مذاکرات بامسئولان مقررگردیددرمورخه ۹۴/۱۲/۱۸  ساعت ۰۹۰۰صبح روزسه شنبه بسمت مجموعه تاریخی وفرهنگی توس عزیمت نمائیم.
برنامه مذاکره بدین شرح است.
۱ - ورودبه مجموعه ۰۹۳۰ دقیقه وارائه توضیحات مسئولان درخصوص دستمزدومنافع مالی کاردرمجموعه توس ۳۰ تا ۴۵ دقیقه
۲ - اتمام بازدیدقبلی از فردوسی ۴۵ دقیقه
واکنون بازدید از هارونیه درمجموع ۶۰ دقیقه طول خواهدداشت.
خواهشمنداست حضورعزیزان درساعت مقررقدم رنجه فرموده حرکت ازمقابل پلاک۲۱ .آزادی ۳۴بسمت مجموعه توس خواهد بود.
لازم بذکر است حضورپرشورعلاقمندان تاثیر بسزائی درسرنوشت واشتغالزایی آینده همکاران خواهد گذاشت. موفق باشید
کمیته طرح وبرنامه واشتغالزایی انجمن راهنمایان خراسان رضوی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

آدرس دفتر انجمن: ادرس مشهد خيابان كوهسنگي بوستان كوهسنگي
موزه بزرگ خراسان رضوي
طبقه منهاي يك
تلفن: 05137259311

05137269070       05137269502

داخلی 1098           فکس داخلی :1076

تلفن همراه: 09014440227

طراحی و پیاده سازی گروه مهندسین رایمون سیستم شرق | فروش هاست و سرور در ایران رایمون سرور