111

دوشنبه, 03 اسفند 1394 ساعت 17:22

اساسنامه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 بسمه تعالي

 

اساسنامه انجمن صنفي كارگري راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی

فصل يكم_ كليات

ماده 1 - هدف :

در اجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي وكانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني وبهبود وضع اقتصادي کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد .

ماده2 -� نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام -� انجمن صنفي کارگري راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی كه در اين اساسنامه به اختصار �انجمن صنفي � ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي- حوزة جغرافيايي استان خراسان رضوی� مي باشد ، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است : بلوار ملک آباد، خیابان قدس،نبش قدس 12 � تلفکس: 6080330

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء ازطریق تارنمای اختصاصی انجمن، پیامک و رایانامه بطور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1-                        كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضای صنف

2-                        برنامه ریزی و پیگیری درارتقای سطح مهارت کارگران عضو.

3-                        تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم درشناخت وتامین حقوق اعضا

4-                        تلاش دربررسی وتحقیق درخصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارائه پیشنهادات به اعضا مدیران و مسئولان مربوط و جلوگیری از سیاسی شدن عملکردانجمن

5-                        دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه به ترتیبی که دراساسنامه مقررمی شود.

6-                        همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی ، صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تلاش درجهت تامین امکانات رفاهی اعضا بارعایت مقررات مربوط

7-                        همکاری با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درجهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار

8-                        عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن

9-                        فعالیت مشترک با کانون انجمنهای� صنفی مربوط درحدود قوانین و مقررات کشور

10-                  همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی وانجام سایر وظایف واختیاراتی که به موجب قانون برعهده انجمنهای صنفی قرار داده شده است .

11-                  شرکت در مذاکرات حرفه ای و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با کارفرمایان یا تشکلهای کارفرمایی

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

 1. تعیین حق الزحمه راهنمایان برای اجرای تورها با تأیید سازمان ذی ربط
 2. انعقاد تفاهم نامه در انجام امور تفویضی از طرف سازمانهای ذی ربط
 3. بررسی و حل اختلاف بین راهنمایان و دفاتر خدمات مسافرتی و دیگر مراجع حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری.
 4. برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی برای راهنمایان گردشگری.
 5. برگزاری تورهای آموزشی مخصوص راهنمایان گردشگری
 6. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه گردشگری با هماهنگی سازمان مربوطه برای عموم.
 7. فراهم کردن شرایط کار و اشتغال زایی برای اعضاء.
 8. همکاری در تشکیل شرکت های تعاونی.
 9. فراهم نمودن شرایط رفاهی برای اعضاء.
 10. دسته بندی کردن راهنمایان گردشگری بر اساس نوع فعالیت و کیفیت برگزاری آن.
 11. همکاری با دفتر هماهنگی سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری در زمینه تأیید فنی راهنمایان گردشگری و فارغ التحصیلان دوره های راهنمای تور برای صدور یا تمدید کارت راهنما.
 12. برگزاری همایش ها ،‌سمینارها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت گردشگری و راهنمای گردشگری.
 13. همکاری با سازمانها و شرگت های دولتی و غیر دولتی در ارتباط با تأمین راهنمای گردشگری.
 14. همکاری با رسانه های جمعی برای استفاده از راهنمایان گردشگری برای تهیه مقاله و گزارش در زمینه گردشگری.
 15. همکاری و ارتباط با دفتر هماهنگی سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری در کلیه امور
 16. ایجاد سایت اختصاصی برای راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی جهت اطلاع رسانی ،‌ معرفی راهنماها،‌ قراردادن اطلاعات کاربردی� و ... .

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5 � شرايط عضويت :

كليه كارگران واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1-     تابعيت ايران

2-     حداقل سن 22 سال تمام

3-     حداقل مدارك تحصيلي: فوق دیپلم به استثناء دارندگان کارتهای راهنمای گردشگری قدیمی

4-     دادا بودن� کارت راهنمای گردشگری معتبر از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی.

5-     متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

6-     نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.

7-     قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

8-     پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب.

9-     شاغل بودن در حرفه مربوط.

10-                      اقامت در حوزه فعاليت انجمن صنفي.

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل فقدان شرايط بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 � در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1-        عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2-        عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي(با اعلام هيأت مديره انجمن).

3-        از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4-        آراء صادره از مراجع قضايي كشور و مراجع حل اختلاف قانون كار.

5-        تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره � در موارد بندهاي 1 و 2، عضويت شخـص مورد نظـر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد و تارفـع تعليـق ، درمجمـع عمومي حق راي نخواهـدداشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي:

الف � وروديه براي هر عضو مبلغ 000/700 ريال كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد.

ب - حق عضويت به ميزان 000/500� ريال� در� سال .

ج � كمك‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي به اختيار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت كارواموراجتماعي.

تبصره 2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي مي‌باشد.

ماده 8- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده7 ،� همه ساله حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفي برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود؛ قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .�

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند، از طرف خزانه‌دار به آنان اخطار كتبي مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت هاي عقب افتاده ننمايند ، با تصويب هيات مديره عضويت آنها در انجمن صنفي به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با رأي اعضاي هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1-     مجمع عمومي

2-     هيأت مديره

3-     بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 � مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1 � براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة تارنمای اختصاصی انجمن، �پیامک و رایانامه� كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستــــور جلسه بطـــور روشن قيد شده باشد، اقدام نمايد. بديهي است، از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره2 � دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3� دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز قبل از تشكيل ( بدون احتساب روزهای تعطیل) ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� تسليم نمايند .

تبصره 4 � اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد ، بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 � هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت

مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . درصورتي که پس از طي مراحل اول ودوم،مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را کسب ننمايد؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم يک پنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره 1 � مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان و

يا يك چهارم اعضاء، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1-   استماع گزارش هيأت مديره وبازرس در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن صنفي.

2-   استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .

3-   دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4-   تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5-   بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6-   رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .

7-   تصويب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا و كسب امتيازات جديد براي آنان .

8-   تصويب ايجاد كميته و همكاري در جهت تأسيس و تقويت تعاونيها .

9-   انتخاب وعزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي از بين كانديداهاي واجد شرايط .

10-                    اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل و يا عضويت در كانون انجمنهاي صنفي مربوط و يا خارج شدن آن.

ماده 14 � مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ، در مرحلة دوم با حضور دست کم يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1-     طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه

2-     تغييرميزان وروديه وحق عضويت اعضا يا تفويض اختياربه مجمع عمومي عادي يا هيات مديره،در اين زمينه� .

3-     انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تسويه

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود .

ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجمع مركب ازدست کم يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

تبصره 1 � اعضاء هيأت رئيسه مجمع و هيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت� در هيأت مديره و بازرسان باشند( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه� تعداد حاضران در مجمع عمومي کمتراز 50 نفر باشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره،هيات داوري و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،� مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظـــارت بر انتخابات مكلــف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضـي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� تسليم نمايند .

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- هيأت مديره داراي� پنج 5 نفر عضو اصلي و دو 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي اصلي� هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذيل به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد .

ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره هر 15 روز يك بار تشكيل و با حضور� اكثريت اعضا (حداقل3/2 اعضاء ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كارواموراجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي (رئيس، دبير و خزانه دار) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد .

ماده 22 � رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار، مشتركا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي بوده و حفظ كليه اموال ، دارائيها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن صنفي به عهده آنها مي باشد .

تبصره � كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن صنفي با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير ممهور به مهر انجمن صنفي و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� تسليم نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد .

تبصره 2- در صورت استعفــا، فوت از دست دادن شرايــط يا سلب عضويت اكثريت اعضـاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كارواموراجتماعي برساند.

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره � هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن صنفي خواهد بود .

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1-     تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي � عضويت.(

2-     اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3-     دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4-     بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5-     تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6-     تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي( درصورت تفويض اختيار از طرف مجمع عمومي فوق العاده.(

7-     انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8-     بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9-     همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10-                      وكالت و نمايندگي انجمن صنفي در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11-                      اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .

12-                      تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

13-                      تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14-                      تشکيل کميته ها:

1-     الف) کميته حقوقي

2-     ب) کميته حل اختلاف

3-     ج) کميته بررسي و تدوين آيين نامه ها

4-     د) کميته آمار و اطلاعات

5-     ه) کميته رفاهي

6-     و) کميته تدارکات و پشتيباني

7-     ز) کميته آموزش

8-     ح) کميته بررسي طرحها، برنامه ها و اشتغالزايي

9-     ط) کميته برنامه ريزي و بودجه

10- ی) کميته روابط عمومي

15 -� تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی

ماده 26 - وظايف رئيس هيأت مديره :

����������� رئيس هيأت مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :

1-      مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2-      اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3-      ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.

4-      امضاي كليه قرار دادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5-      امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6-      انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن صنفي خواهد بود.

ماده 27 - دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن صنفي و زير نظر هيأت مديره به منظــور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 28 - وظايف دبير :

1-      حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2-      انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .

3-      امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياري از سوي هيأت مديره .

4-      تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن صنفي.

5-      تهيه دفاتر � عضويت � و � دفتر امور مالي � با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6-      تهيه� تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7-      ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي.

8-      مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

9-      ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن صنفي و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و

 1. دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10-انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1-      امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2-      اداره امور مالي انجمن صنفي، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3-      رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4-      امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .

5-      نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6-      ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7-      پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1-� خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن يصنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج - بازرسان حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 30 - بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از یک نفر بازرس اصلي یک نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن صنفي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 21- وظايف و اختيارات بازرسان :

1-                نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2-                رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3-                پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد.(

4-                رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5-                اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6-                شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.همچنين

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند .

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان علاوه بر شرايط مندرج در ماده 4، بايد داراي شرايط زير باشند :

1-     تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-     التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3-     عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

4-     نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر .

5-     داشتن حسن شهرت.

6-     عدم اعتياد به مواد مخدر.

7-     حداقل 30 سال تمام .

8-     حداقل تحصيلات: فوق دیپلم به استثناء دارندگان کارتهای راهنمای قدیمی

9-     داشتن حداقل 2 سال سابقه عضويت انجمن صنفي به استثناء اولین هیأت مدیره.

10-                      دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

ماده 33 � در اجراي ماده ....... آئين نامه انجمنهاي صنفي ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل2 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35-‌ مهر انجمن صنفي پس از تصويب هيأت مديره و تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� ، قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن صنفي تغيير يابد، بدون تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، استفاده آن غير قانوني و قابل پيگرد مي باشد .

ماده 36- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� قرار دهند .

ماده 37- انجمن صنفي در موارد زير منحل وثبت آنها نیز لغو مي گردد :

1-                     چنانچه مدت اعتبار هيأت مديره انجمن پایان یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجديد انتخابات آن اقدام نشده باشد .

2-                     بنا تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

3-                     در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي ذیصلاح .

تبصره1-� انحلال انجمن صنفي، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دوطرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا5 نفر بعنوان اعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� اعلام نمايد .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ديگر امكانپذير نباشد؛ حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� اين وظيفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� تشكيل گردد .

ماده 38 � چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفي حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت������ ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفي را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند . درصورت عدم اقدام ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به هزینه تشکل از طریق درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل ، انحلال تشکل را اعلام می نماید .

ماده 39- هيأت تسويه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن صنفي اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارائي انجمن صنفي را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� در اختيار یکی از خیریه های قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده 40- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد، نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي� لازم الرعايه مي باشد .

ماده 41 � هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 42- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در4 فصل و42 ماده و39 تبصره در تاريخ 1391/07/11با اكثريت آراء به تصويب مجمع عمومي عادی انجمن صنفي كارگري راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی رسيد

 

خواندن 1397 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 12:34
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

آدرس دفتر انجمن: ادرس مشهد خيابان كوهسنگي بوستان كوهسنگي
موزه بزرگ خراسان رضوي
طبقه منهاي يك
تلفن: 05137259311

05137269070       05137269502

داخلی 1098           فکس داخلی :1076

تلفن همراه: 09014440227

طراحی و پیاده سازی گروه مهندسین رایمون سیستم شرق | فروش هاست و سرور در ایران رایمون سرور